2018 är ett år för konfliktlösning och samarbete. Det gäller såväl våra inre

känslokonflikter, konflikter i vår närmaste omgivning som konflikter i världen. Vi

behöver stilla oss och på djupet känna in och försöka förstå vad som egentligen

rör sig i vårt inre och nå en ökad frid inom oss själva. Genom arbetet med vårt inre 

kan vi också bättre förstå de vi är i konflikt med och finna lösningar som gagnar alla

berörda. 

 

Många kommer detta år att vakna upp och bli medvetna om sin livsväg och sitt

högre syfte.

 

2018  är ett år av samarbete över gränser och över olikheter för alltets högsta

bästa.                                                                                                                        

                                                             ***                                                            

 

Vi är utbildade multidimensionella medium och kommunicerar med andar, naturväsen, djur, änglar och andra ljusväsen. Vi utför energiarbeten som husrening, healing mm och håller föredrag och kurser efter önskemål.

Vårt arbete sker alltid utifrån varje persons högsta bästa. Ring oss gärna så berättar vi mera.

 

                                                            ***

 

LYCKA är en resa, inte ett mål. ARBETA som om du inte behöver pengar. ÄLSKA som om du aldrig blivit sårad. DANSA som om ingen tittar på. 

Dalai Lama 

 

                                                                                                              

/hakmar.jpg