Tjänster

  • healing
  • sorgeläkning, själsläkning
  • husrening
  • medial vägledning
  • kontakt med avlidna, änglar och andra ljusväsen, djur, naturväsen mm
  • currylinjer mm, vattenådror
  • föreläsning och kurser efter önskemål
Vi arbetar både vid besök och på distans.
Kontakta oss så berättar vi mera.

 

 

Medial vägledning innebär förenklat avläsning av energier och mottagande av budskap som är till en persons bästa vid just den tidpunkten. På det sättet kan man få ökad förståelse om sin aktuella situation och möjlighet att lättare hantera problem, vägval mm.

Healing kan kortfattat beskrivas som energitillskott som kan lösa upp blockeringar, öka livsenergin och balansen i kroppen.

Husrening innebär huvudsakligen att tung energi löses upp och att harmonin återställs samt att avlidna själar som dröjt sig kvar får hjälp att komma till ljuset och få ro.  

                                                                                                   

/img_4103.jpg